Loa Morel giành giải thưởng thành phần cài đặt mỏng EISA 2018-2019

Virtus Nano Integra 602 của Morel và SoundWall™ Power Slim PMC600 cùng nhận được giải thưởng EISA trong hạng mục âm thanh xe hơi và rạp hát tại nhà cho...

Xem thêm